Logo der Universität Wien

Unser Team

Leitung ForschungsgruppeTel. +43-1-4277-DW
ok Torsten Möller Univ.-Prof., PhD ok E-Mail 790 10
Administratives Personal
ok Anne Marie Faisst BA ok E-Mail 790 03
ok Monika Gregor AR, Bakk. ok E-Mail 790 02
ok Jennifer Prengel BA ok E-Mail 790 40
Wissenschaftliches und lehrendes Personal
ok Bernhard Fröhler ok E-Mail
ok Alireza Ghane MSc ok E-Mail 790 21
ok Mohsen Kamalzadeh MSc ok E-Mail
ok Christoph Kralj MSc 790 23
ok Michael Phillips MSc ok E-Mail 790 22
ok Elena Rudkowsky Dipl.-Ing. (FH) ok E-Mail 790 40
ok Raphael Sahann Dipl.-Ing., BSc ok E-Mail 790 24
ok Thomas Torsney-Weir MSc ok E-Mail 790 09
ok Hamid Younesy MSc ok E-Mail
Technisches Personal
ok Johanna Schlereth ok E-Mail 790 08

Visualization and Data Analysis

Fakultät für Informatik
Universität Wien
Währinger Straße 29
A-1090 Wien

T +43-1-4277-790 01
F +43-1-4277-9 790

Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0